Hvordan forløser vi PMOens rolle?

I den ideelle verden bør man sikre, at projektporteføljen indeholder de projekter, som giver de største gevinster for virksomheden, men i praksis er virkeligheden en anden.

I forbindelse med Danmarks Bedste Business Case awarden den 13. november 2019 er Janick Wrona, PMO hos SEAS-NVE, en af perlerne på den fine række af indlægsholdere.

Han mener, at man den ideelle verden bør sikre, at projektporteføljen indeholder de projekter, som giver de største gevinster for virksomheden, men i praksis er virkeligheden end anden.

I praksis konkurrerer de projekter, der har den gode business case med andre vigtige projekter (ikke nødvendigvis dem med den gode business case) – såsom opgraderingsprojekter, lovgivningsprojekter og nedbringelse af teknisk gæld. Og hvor han stiller spørgsmålstegn ved, hvordan kan PMOen være med til at sikre, at projektporteføljen består af det rette miks af gevinster?

Det og meget andet vil Janick Wrona komme ind på i hans oplæg om “PMOens rolle i business casen og arbejdet med gevinster i porteføljeperspektiv”

Her vil han komme næremere ind på, hvordan PMOer involverer sig i business casens livscyklus – før, under og efter projektet? Og hvordan arbejder PMOer med gevinster i et porteføljeperspektiv?

Project Management Offices (PMOer) har ofte ansvaret for en virksomheds projektportefølje – herunder sammensætningen og rækkefølgen af projekter, som skal eksekveres. Med det ansvar følger der en forpligtelse til at sikre sig, at projekternes gevinster er veldefinerede, accepterede og understøtter virksomhedens strategi. Men hvordan forvalter PMOet sin rolle i business casens livscyklus uden at træde ind over projektejerens territorium? Det og meget andet vil Janick Wrona forsøge at give sit bud på den 13. november hos IDA.

Hvem er Janick Wrona?

Janick Wrona er ansat hos SEAS-NVE, hvor han er head of PMO. Han har henover årene haft ansvaret for PMOer og projektledere i fem forskellige organisationer, hvor han har arbejdet med business cases og gevinster. Det er hans holdning, at der er et stort, uforløst potentiale i PMOers rolle i arbejdet med business cases og gevinster. Derudover er han er vurderingsperson i Statens It-råd og underviser i It-projektledelse på DTU. 

Så hvis du vil blive lidt klogere, kan du nå at tilmelde dig til Danmarks Bedste Business Case lige her.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Flere indlæg

VANDVENDER vender vandet

Skybrudsventilen fra VandVender er en del af den bredere systemløsning, kaldet Lokal Afledning af Peaks (LAP). Idéen bag dette system er at nedsive eller tilbageholde skybrud på overfladen, så kloakken sikres jævnt flow – også under skybrud.

Læs mere »

MATER – Design er med i opløbet

Mater er kendt som boligmagasinernes kæledække, som har genoptaget god design eller designet deres egne møbler på egen arkitektstue. Bl.a. er deres møbler kendt fra bl.a. Lagkagehuset og Louisianna. Helt igennem lækkert.

Læs mere »