KOMPIS – Mindre stress, mere trivsel

Lidt om KOMPIS:
Stress og trivsel er mere end nogensinde før i fokus. I et samfund med høj intensitet, et stigende arbejdspres og mængder af information, som det arbejdende menneske skal forholde sig til, samt udfordringer med at skabe en work-life balance, der giver den nødvendige restitution for krop og hjerne, er mental og fysisk helbred på dagsordenen.

WHO estimerer, at i 2030 vil udgifterne til behandling af mentalt helbred overstige udgifterne til bekæmpelse af overvægt og fedme. Dermed kommer mentalt helbred til at stå i toppen på listen over folkesygdomme. Ligeledes er det velkendt at udfordringerne med stillesiddende/stående arbejde har en negativ indflydelse på det fysiske helbred og dermed både arbejdsevne, arbejdsgælde og trivsel.

Over 20% af den arbejdende befolkning går hver dag på arbejde med smerter i kroppen med en grad af intensitet, hvor risikoen for langtidssygefravær stiger med 50%. Omkostningerne for den enkelte og samfundet er derfor omfattende.

KOMPIS er et digitalt trivselsredskab, der hjælper den enkelte med at håndtere stress og smerter.

KOMPIS vil være en signifikant spiller i ambitionen om at knække den negative stress- og trivselskurve og skabe flere gode dage til fordel for både den enkelte og økonomien i virksomhederne.

Baggrund:
Det er en stor udfordring på arbejdspladsen at medarbejderne ikke trives. Mentalt helbred og herunder stress er en af de store bidragsyderne.

Stress er et stort problem i hverdagen for rigtig mange danskere, men trods denne viden, kan det være vanskeligt at sige noget helt præcist om udbredelsen og omfanget af stress blandt danskerne. Følgende belyser angiveligt kun toppen af isbjerget:

1. Hver dag er 35.000 danskere sygemeldt pga. et psykisk dårligt arbejdsmiljø, som kan resultere i eksempelvis stress, udbrændthed, depression og psykosomatiske symptomer
2. 430.000 danskere, svarende til 10-12% af den danske befolkning, oplever symptomer på alvorlig stress hver dag
3. 500.000 danskere føler sig udbrændte på jobbet pga. stress.

Herudover viser undersøgelser at antallet som føler sig stresset, er steget markant de senere år. I 2005 var det 8,8%. Dette er steget til 16,8% i 2017. Dvs. en for dobling over 10 år.

Følgende Business Case fokuserer på, hvad stress koster videnintensive virksomheder i tabt effektivitet. Følgevirkninger af personlig og samfundsmæssig karakter er således ikke medregnet.

Gevinsterne:
Som angivet ovenfor viser forskningen, at hvis man ikke har den optimale stressmængde, så er man ikke produktiv. Dvs. en af hovedgevinsterne for virksomheden er en mere produktiv arbejdsstyrke (den arbejder mere effektivt).

Der er en række sidegevinster i denne forbindelse. F.eks. kan stress kan forårsage et stort antal sygedage eller medvirke til, at medarbejderen helt forlader virksomheden. Begge dele vil påvirke virksomhedens regnskab.

Tidshorisont:
KOMPIS´s app kan implementeres i en organisation indenfor en uge. De første resultater vil kunne spores indenfor 4-6 uger implementeringen.

Økonomi:
Når vi regner på økonomien i at implementere KOMPIS, ser vi udelukkende på effekten af at nå et mere optimalt stressniveau udelukkende set ud fra et produktivitetsperspektiv for virksomheden. 

Resultatet er et potentiale på kr. 47.000 per medarbejder per år. For at opnå hele potentialet skal alle medarbejdere bruge KOMPIS, hvilket vi næppe kommer til at se. Hvis vi antager at 12% anvender løsningen (det niveau vi pt ser efter 6 mdr. og som vi til stadighed arbejder på at få til at stige) får vi en direkte gevinst per medarbejder på kr. 5.600. I kontrast hertil står udgiften til KOMPIS-løsningen, som pt. ligger på mellem kr. 200 og kr. 400 per år per medarbejder.  

Du kan stadig nå at være med til at kåre Danmarks Bedste Business Case – tilmeld dig her og bliv klogere på, hvordan du skaber den bedste business case og kommer i mål med at høste gevinsterne.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Flere indlæg

VANDVENDER vender vandet

Skybrudsventilen fra VandVender er en del af den bredere systemløsning, kaldet Lokal Afledning af Peaks (LAP). Idéen bag dette system er at nedsive eller tilbageholde skybrud på overfladen, så kloakken sikres jævnt flow – også under skybrud.

Læs mere »