Inbound marketing skaber gevinster for kunden

Gammelbys synliggør de gevinster, kunderne får ved at digitalisere deres salgsarbejde ved hjælp af inbound marketing. 

Baggrunden for business casen 

Inbound marketing er i virkeligheden en digitalisering af den opsøgende del af salgsarbejdet. Ved at tiltrække potentielle kunder til ens hjemmeside eller specifikke landingssider, opfanger man interessen fra de besøgende og konverterer trafikken til en salgsmulighed – et såkaldt leadPå den måde hjælper Gammelbys sine kunder med at skabe gevinster gennem inbound marketing. Dette sker i form af salgskvalificerede leads, der er så langt i deres beslutningsproces, at det svarer til, at de selv ringer for at købe noget. 

Gammelbys har siden 2016 leveret inbound marketing på abonnement og på den måde digitaliseret store dele af det opsøgende arbejde for kundernes salgsafdelinger. Dette en indsats, som normalt består i telefonopkald og individuelle skriftelige henvendelser.  Det har vist sig at være en rigtig god business case, fordi salg ender med at kunne udnytte deres tid langt mere effektivt end gennem klassisk opsøgende salg uden forudgående kvalificering af emnerne. 

Men det er ofte en udfordring at synliggøre den positive business case, der opstår, når man investerer i en skalerbar marketingmotor, der kontinuerligt leverer leads til sælgerne. 

Gammelbys beregner skaber værdi 

Gammelbys har løs ovenstående udfordring ved at skabe en beregnerhvor man hurtigt får det konkrete tal på, hvad det rent faktisk koster at lande en ny kunde i dag. 

En potentiel kunde kan selv taste data ind og med det samme få retur, hvad det koster at generere én kunde, når man tager alle omkostninger til både salg og marketing med. Det tager kun få minutter at taste data ind, og de ansvarlige bliver guidet gennem processen online.  

Rigtig mange virksomheder har en blind vinkel for, hvor stor omkostningen reelt er, og er hurtigt interesserede i, hvordan de kan udvikle sig i en retning, hvor de får omkostningen til nysalg bragt ned.  

Det hjælper Gammelbys med ved at lægge en realistisk strategi for, hvordan de fremover nudger deres potentielle kunder digitalt og træfsikkert igennem beslutningsprocessen via automatiserede marketingværktøjer. 

Gevinsten for kunden 

Typisk kan Gammelbys’ kunder i gennemsnit se frem til en halvering i omkostningerne på at lande en ny kunde. Kostede det fx 80.000 kr. før at skaffe én ny kunde, kan Gammelbys, med deres justeringer og digitalisering af salgsprocessen, hjælpe kunden til at skaffe to ny kunder for de samme 80.000 kr. Beløbet svinger selvfølgelig fra kunde til kunde, men giver en god indikation af gevinsterne og potentialet. 

De fleste vil allerede opleve en reduktion i kosten til nysalg efter 3 måneder, og efter et år har kunderne, i langt de fleste tilfælde, realiseret det fulde potentiale af deres investering i en solid online marketingmotor. 

En supplerende fordel ved beregneren er, at man altid kan bruge den til at generere benchmarks for, om man er i en positiv udvikling i forhold til sine investeringer i salgs- og marketingaktiviteter samt ressourcer. 

Hvem er Gammelbys? 

Gammelbys er en virksomhed specialiseret i digital markedsføring primært for teknologi- og industrivirksomheder. Gammelbys hjælper virksomheder, der leverer komplekse produkter eller services, med at markedsføre sig, så deres kunder altid forstår, hvad de får ud af at arbejde sammen med dem. 

Se med den 3. november for at finde ud af, hvem der får titlen som Danmarks bedste business case – tilmeld dig gratis lige her.

Du kan læse mere om konferencen her.

Digitalisering i Geodatastyrelsen – reducering af stab gav effektivisering af outputtet

Alt bliver efterhånden digitaliseret – og Geodatastyrelsen er med på moden, ved digitalisering af sin data. 

Hvad går business casen ud på? 

Hvordan foregik digitalisering i Geodatastyrelsen så egentlig? Der skal vi lige et par år tilbage.

For 35 år siden var der i Geodatastyrelsen (GST), som i en årrække også hed Kort-og matrikelstyrelsen, et dedikeret matrikeldirektorat med en medarbejderstab på omkring 300. Disse medarbejdere havde ansvaret for at registrere matrikulære ændringer fx sammenlægning af jordstykker på matriklen – og det var en relativt omfattende proces at ajourføre disse oplysninger. Denne omfattende og manuelle proces var ikke holdbar i længden. Derfor blev det besluttet at digitalisere alle oplysninger/data, som GST var i besiddelse af og havde ansvaret for. 

Processen dengang 

Meget kort forklaret så processen nogenlunde således ud: 

En praktiserende landinspektør meddeler en ændring på en matrikel til matrikeldirektoratet. En sagsbehandler kontrollerede herefter, om sagen indeholdt de korrekte oplysninger. Når sagen blev godkendt, blev en såkaldt approbationsbeskrivelse sendt til bl.a. tinglysningsdommeren, så også tingbogen kunne ajourføres. Til sidst blev sagen lagt i matrikelarkivet, og skulle der i fremtiden være en ny ændring, blev hele processen gentaget igen. 

I det hele taget arbejdede man i en analog verden. Matrikelregistret bestod af store protokoller, der tilsammen omfattede hele landet, og hver sag kunne bestå af papirbunker, der var flere cm tykke. 

Processen i dag 

I dag er hele processen digitaliseret således at langt færre sager skal sendes frem og tilbage mellem medarbejderne i GSTlandinspektørerne samt stat og kommuner. 

Rollen som matrikelmyndighed varetages i dag af Geodatastyrelsen og udføres af ca. 35 medarbejdere. Opgaverne er stadigvæk bl.a. behandling af de matrikulære sager, der indsendes af landinspektørerne, forbedring af matrikelkortet, drift af matrikelarkivet samt vedligeholdelse af den lovgivning, der knytter sig til ejendomsdannelsen.

Nye opgaver er kommet til, bl.a. registrering af ejerlejligheder. Digitalisering af matrikelregister, matrikelkort og sager samt indførelse af digital forvaltning i ejendomsdannelsen har medført, at alle opgaver nu er IT-understøttede. Vedligehold og udvikling af de matrikulære IT-systemer sker i et samarbejde mellem styrelsens egne medarbejdere og driftsleverandøren (Statens IT) samt systemleverandøren (IBM). 

Gevinsterne 

Den digitale omlægning har gjort, at man stille og roligt er gået fra ca. 300 medarbejdere til 35. 

Dvs. stille og roligt over en årrække har man kunne reducere antallet af medarbejdere, efterhånden, som den understøttende IT-løsning tilbød mere og mere funktionalitet, hvilket gjorde sagsbehandlingen mere og mere effektiv. Fra start til nu taler vi om en reduktion på knap 90%. 

Denne digitalisering indebar, at der siden 1980’erne er blevet gennemført aktiviteter såsom implementeringen af miniMaks og MIA. Det første skridt var udvikling af Matrikulært Informations og Ajourføringssystem (MIA), som blev taget i brug i 1999. Herefter kom miniMAKS: et ajourførings- og kvalitetssikringssystem, hvor matrikelkort og matrikelregister blev integreret som ét samlet værk med én database. 

Alle de nævnte aktiviteter, der er gennemført siden midten af 1980´erne, har været  nødvendige for at opnå den store effektivisering. Effektiviseringen er dog sket i spring.  De største er: Indførelsen af digital forvaltning i den matrikulære proces ved Implementeringen af miniMAKS og videreudviklingen af MIA i 2008. Ved direkte overførsel af landinspektørens ændringer fra MIA til Kort- og Matrikelstyrelsens sagsbehandlingssystem forsvandt den sidste del af det manuelle arbejde med at  ajourføre matrikelregister og matrikelkort.  

Der er i dag kun ét kortværk, der skal ajourføres og vedligeholdes. Digitaliseringen har overflødiggjort omtegningsarbejdet og vedligeholdelsen af to sæt kort.  

Økonomien i hele projektet: 

Hvis man forestiller sig det scenarie, at tingene bare havde kørt, som de plejede at gøre, og sammenligner det med den nuværende situation, så er der tale om en medarbejder reduktion på ca. 270 personer 

Hvis man forestiller sig en gennemsnitlig omkostning per medarbejder på 500.000,- om året (med det hele), så er der alene, på personaleomkostningerne, en besparelse (stærkt forenklet) på 135.000.000,- om året.  

Denne besparelse skal holdes op imod omkostningen til etablering af den IT-løsning, som understøtter digitaliseringen. Det er ikke muligt at gå i detaljer om dette. Men omkostningerne ligger et stykke under denne besparelse. 

Alt i alt en rigtig god business case om end det færdige resultat og de endelige gevinster, har været et par år undervejs. 

Lidt om Geodatastyrelsen 

Geodatastyrelsen blev etableret d. 1. januar 2016, og er en del af Klima-, Energi-, Forsyningsministeriet. Styrelsen er en myndighed for ejendomsregistrering i Danmark og søkortlægning i Danmark og Grønland. 

Matriklen: Geodatastyrelsen har ansvaret for ejendomsregistrering og matriklen, der udgør det juridiske grundlag for omsætning, belåning, vurdering og beskatning af fast ejendom i Danmark. 

Vil du se, om GST’s business case vinder titlen som Danmarks bedste business case? Så tilmeld dig konferencen lige her – det koster dig ikke noget. 

Se programmet for konferencen her.